Wieloletni program szkolenia w siatkówce plażowej - poziom szkoły ponadpodstawowej

Dotychczasowa przygoda z siatkówką plażową obfituje w bardzo wiele doświadczeń na wielu płaszczyznach życia.
Poza kwestiami oczywistymi takimi jak wysoka sprawność fizyczna, sport ten niesie ze sobą dużo więcej korzyści. Miedzy innymi :
buduje w młodym człowieku poczucie odpowiedzialności, uczy pokory i cierpliwości, uczy współpracy w zespole, rozwija logiczne myślenie, pozwala na nawiązanie relacji ze sportowcami, trenerami i ludźmi będącymi blisko ze sportem (...).
Sport młodocianych jest funkcjonalną składową sportu wyczynowego. Nie można traktować go w oderwaniu, lecz jako specyficzną fazę w rozwoju kariery. Nie należy również jego efektywności (wyniki sportowe) oceniać w kategoriach doraźnych, lecz tylko w aspekcie stopnia osiągnięcia celów etapowych na drodze do mistrzostwa sportowego w wieku dojrzałym.