Przedstawiamy kilka przykładowych raportów PDF, które można generować z poziomu aplikacji VolleyStation.